top of page
Search

Mikä videomarkkinointistrategia – eikö nyt vaan tehtäis filkka?


Videoita ei kannata tehdä sen takia, että kaikki muutkin niitä tekevät. Videot ovat tehokkaita myynninvauhdittajia, mutta pelkän videon lataaminen yrityksen nettisivuille aggressiivisen odottelun kera ei tuo tuloksia. Ennen kuin lähdetään tekemään videoita kannattaa miettiä, miten videoilla pystytään tukemaan liiketoimintaa, mihin videoilla halutaan vaikuttaa ja mitä niillä tavoitellaan. Siinä missä muukin markkinointi, videoiden tulee tukea yrityksen liiketoimintatavoitteita.

Strategia vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten

Yrityksen markkinointistrategiassa on määritelty mihin markkinoinnilla halutaan vaikuttaa. Markkinointisuunnitelma taas kertoo keinot strategian toteuttamiselle. Videostrategia voi olla osa sisältöstrategiaa, jossa määritellään sisältöjen tavoitteet ja kuinka ne tukevat yrityksen markkinointistrategiaa. Lisäksi strategiassa määritellään kohderyhmät, joihin halutaan vaikuttaa ja miten näihin halutaan vaikuttaa. Strategia antaa raamit käytännön tekemiselle ohjaten yrityksen resurssien käyttöä sekä johtamista. Mitä selkeämmin asiat on kirjattu ylös, sitä helpompi strategia on jalkauttaa ja toteuttaa.

Strategian tulisi yksinkertaistetusti vastata kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Videostrategian osalta kysymykset ovat ihan samat, mutta kannattaa kuitenkin määritellä hieman laajemmin esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

· miksi videoita tehdään

· mitä niillä tavoitellaan

· kenelle videot ovat suunnattu

· mitä jakelukanavia käytetään

· mihin ostoprosessin vaiheeseen videoita tehdään, jotta video tukee tavoitteita

Tunne kohderyhmäsi!

Sisältöjen tulee aina perustua kohderyhmän tuntemukseen – pyrithän sisällöilläsi auttamaan ostajaa ratkaisemaan hänen ongelmiaan. Tässä vaiheessa kannattaa tehdä perinpohjainen ostajapersoonamäärittely. Ostajapersoonamärittely auttaa sinua ymmärtämään syyt ostajien valintojen taustalla. Samalla sinulle selkenee, mitkä ovat asiat, joista ostaja tarvitsee enemmän tietoa.

Ostajapersoonat auttavat sinua ymmärtämään kohderyhmääsi paremmin, jolloin pystyt määrittämään heitä kiinnostavat asiat, heidän haasteensa ja käyttämänsä kanavat. Rakenna persoonat siten, että ymmärrät syyt heidän valintojensa taustalla, miten he etsivät tietoa, mistä he etsivät tietoa ja millaista materiaalia he kuluttavat mielellään. B2b-puolella ostopäätös on harvemmin yhden henkilön päätettävissä. Tällöin yksittäisen ostajapersoonan sijaan tuli tuntea ostavan yrityksen ostopäätöksen tekevä porukka. Kun tiedät mitä ostajasi hakevat, pystyt tuottamaan sisältöä heidän tarpeisiinsa. Lue ostajapersoonamäärittelystä lisää täältä.

Sisällytä videot ostoprosessin eri vaiheisiin

Videoilla pitää tukea ostoprosessin eri vaiheita siinä missä muullakin sisältömarkkinoinnilla. Kannattaakin määritellä ostoprosessi ja miettiä, millaisia videoita kannattaa sisällyttää prosessiin, jotta ne tukevat ostamista.

Kun ostoprosessiin sopivat sisällöt on määritelty, pitää määritellä vielä oikeat julkaisukanavat videoille. Oikeat kanavat pitäisi löytyä aikaisemmin tekemistäsi ostajapersoonamäärittelyistä. Kun videoiden tarkoitus ja tavoitteet on määritelty, pitää niistä osata tehdä erottuvia. Kaiken sisältöhälinän keskellä videoiden pitää erottua, olla yllätyksellisiä ja kiinnostavia tuoden arvoa videon katsojalle. Ja kuten kaiken markkinoinnin, sen pitää olla tavoitteellista ja mitattavissa olevaa.

Jos haluat sparrailla strategioittesi kanssa tai tarvitset apua niiden tekemiseen, ole yhteydessä Hennaan 040 5503 744 tai Markukseen 044 757 3640. Autamme mielellämme!bottom of page